StructureTypeCategory

StructureTypeCategory class

Standart Yapı Türlerinin Kategorilerini temsil eder.

public sealed class StructureTypeCategory

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
explicit operator Şundan açık bir dönüştürme gerçekleştirir:String ileStructureTypeCategory .

Alanlar

İsim Tanım
static readonly BLSEs Blok düzeyinde yapı öğeleri (BLSE’ler), blok ilerleme yönünde ilerleyerek sayfadaki içeriğin genel düzenini açıklar.
static readonly GroupingElements Gruplama öğeleri, diğer öğeleri sıralar veya hiyerarşiler halinde gruplandırır, ancak içeriği doğrudan tutmaz ve düzen üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.
static readonly IllustrationElements İllüstrasyon öğeleri, sayfa düzenine göre tekil nesneler olarak kabul edilen, sayfa içeriği sırasındaki kompakt içerik dizileridir. Bir çizim, BLSE veya ILSE olarak değerlendirilebilir.
static readonly ILSEs Satır içi düzey yapı öğeleri (ILSE’ler), satır içi ilerleme yönünde ilerleyerek bir BLSE içindeki içeriğin düzenini tanımlar.

Ayrıca bakınız