ColumnAdjustment

TableElement.ColumnAdjustment property

Tablo sütunu ayarını alır veya ayarlar.

public ColumnAdjustment ColumnAdjustment { get; set; }

Ayrıca bakınız