CreateTFoot

TableElement.CreateTFoot method

OluştururTableTFootElement ve mevcut tabloya ekledi.

public TableTFootElement CreateTFoot()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız