CreateTHead

TableElement.CreateTHead method

OluştururTableTHeadElement ve mevcut tabloya ekledi.

public TableTHeadElement CreateTHead()

Geri dönüş değeri

Oluşturulan yapı öğesi.

Ayrıca bakınız