DefaultColumnWidth

TableElement.DefaultColumnWidth property

Varsayılan sütun genişliğini alır veya ayarlar.

public string DefaultColumnWidth { get; set; }

Ayrıca bakınız