IsBroken

TableElement.IsBroken property

Tablonun bozuk olduğunu alır veya ayarlar - sonraki sayfa için kesilecektir.

public bool IsBroken { get; set; }

Ayrıca bakınız