RepeatingRowsCount

TableElement.RepeatingRowsCount property

Birkaç sayfa için tekrarlanan ilk satır sayısını alır.

public int RepeatingRowsCount { get; set; }

Ayrıca bakınız