BDC

BDC class

BDC operatörünü temsil eden sınıfı (İşaretli içerik dizisine başlayın)

public class BDC : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
BDC(string) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Tag { get; set; } İşaretli içerik etiketini alır veya ayarlar

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız