ConcatenateMatrix

ConcatenateMatrix class

cm operatörünü temsil eden sınıf (matriksi geçerli dönüşüm matrisine bitiştir).

public class ConcatenateMatrix : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
ConcatenateMatrix(Matrix) Operatörü matrise göre başlatır.
ConcatenateMatrix(double, double, double, double, double, double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Matrix { get; set; } Operatörün matris argümanı.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız