CurveTo

CurveTo class

c operatörünü temsil eden sınıf (eğriyi yola ekleyin).

public class CurveTo : Operator

yapıcılar

İsimTanım
CurveTo(double, double, double, double, double, double)Eğri operatörünü başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; set; }Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Points { get; }Eğrinin noktaları.

yöntemler

İsimTanım
override Accept(IOperatorSelector)İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString()Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız