CurveTo1

CurveTo1 class

v operatörünü temsil eden sınıf (eğriyi yola ekleyin, ilk nokta çoğaltılır).

public class CurveTo1 : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
CurveTo1(double, double, double, double) Eğri operatörünü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Points { get; } Eğrinin noktaları.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) Operatör seçiciyi kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız