CurveTo2

CurveTo2 class

Y operatörünü temsil eden sınıf (eğriyi yola ekleyin, son nokta çoğaltılır).

public class CurveTo2 : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
CurveTo2(double, double, double, double) Eğri operatörünü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Points { get; } Eğrinin noktaları.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız