Do

Do class

Do operatörünü temsil eden sınıf (XObject’i Çağır).

public class Do : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
Do() Yeni Do operatörü oluşturur. Tüm Do operatörlerini almak için kullanılır, yani argüman adlarını kontrol etmeden.
Do(string) Yeni Do operatörü oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Name { get; set; } Operatörün XObject bağımsız değişkeninin adı.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız