EMC

EMC class

EMC operatörünü temsil eden sınıf (işaretli içerik dizisinin sonu).

public class EMC : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
EMC() Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız