EndPath

EndPath class

n operatörünü temsil eden sınıf (doldurmadan veya konturlamadan bitiş yolu).

public class EndPath : Operator

yapıcılar

İsimTanım
EndPath()Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; set; }Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsimTanım
override Accept(IOperatorSelector)İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString()Operatörün metin gösterimi.

Ayrıca bakınız