EOClip

EOClip class

W* operatörünü temsil eden sınıf (çift-tek kuralı kullanarak kırpma yolunu ayarlayın).

public class EOClip : Operator

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız