EOFillStroke

EOFillStroke class

B* operatörünü temsil eden sınıf (çift-tek kuralı kullanarak doldurma ve kontur yolu).

public class EOFillStroke : Operator

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız