FillStroke

FillStroke class

B operatörünü temsil eden sınıf (sıfır olmayan sarma kuralı kullanan dolgu ve strok yolu)

public class FillStroke : Operator

yapıcılar

İsimTanım
FillStroke()Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; set; }Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsimTanım
override Accept(IOperatorSelector)İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString()Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız