GS

GS class

gs operatörünü temsil eden sınıf (grafik durum parametre sözlüğünden parametreleri ayarlayın).

public class GS : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
GS(string) gs operatörünü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Name { get; set; } Grafik durumu kaynağının adını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün dize temsilini döndürür.

Ayrıca bakınız