ID

ID class

Kimlik operatörünü temsil eden sınıf (Satır içi görüntü verilerini başlat).

public class ID : Operator

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; set; }Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsimTanım
override Accept(IOperatorSelector)İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString()Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız