LineTo

LineTo class

l operatörünü temsil eden sınıf (yoluna satır ekleyin).

public class LineTo : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
LineTo(double, double) Satır operatörünü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
X { get; set; } Çizgi noktasının X koordinatı.
Y { get; set; } Çizgi noktasının Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız