MoveTextPositionSetLeading

MoveTextPositionSetLeading class

TD operatörünü temsil eden sınıf (konumu hareket ettirin ve önde ayarlayın).

public class MoveTextPositionSetLeading : TextPlaceOperator

yapıcılar

İsim Tanım
MoveTextPositionSetLeading(double, double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
X { get; set; } Metin konumunun X koordinatı.
Y { get; set; } Metin konumunun Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız