SelectFont

SelectFont class

Tf operatörünü temsil eden sınıf (metin yazı tipini ve boyutunu ayarlayın).

public class SelectFont : TextStateOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SelectFont(string, double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Name { get; } Yazı tipinin adı.
Size { get; } Metin boyutu.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız