SetCharWidth

SetCharWidth class

d0 operatörünü temsil eden sınıf (glif genişliğini ayarlayın).

public class SetCharWidth : Operator

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Wx { get; } Glif koordinatının yatay yer değiştirmesi.
Wy { get; } Glif koordinatının dikey yer değiştirmesi.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız