SetColorSpace

SetColorSpace class

cs operatörünü temsil eden sınıf (kontursuz işlemler için renk alanını ayarlayın)

public class SetColorSpace : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
SetColorSpace(string) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Name { get; set; } Renk alanı adını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız