SetFlat

SetFlat class

i operatörünü temsil eden sınıf (düzlük toleransını ayarlayın).

public class SetFlat : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
SetFlat(double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Flatness { get; set; } Düzlüğü alır veya ayarlar.
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız