SetGlyphsPositionShowText

SetGlyphsPositionShowText class

TJ operatörünü temsil eden sınıf (metni glif konumlandırma ile göster).

public class SetGlyphsPositionShowText : TextShowOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SetGlyphsPositionShowText(IEnumerable<GlyphPosition>) TJ operatörü için yapıcı.

Özellikleri

İsim Tanım
GlyphPositions { get; } Gliflerin konumlarını döndürür.
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
override Text { get; } Operatör bağımsız değişkeninden metin alır (glif konumlandırma yok sayılır).

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız