SetHorizontalTextScaling

SetHorizontalTextScaling class

Tz operatörünü temsil eden sınıf (yatay metin ölçeklendirmesini ayarlayın).

public class SetHorizontalTextScaling : TextStateOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SetHorizontalTextScaling(double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
HorizontalScaling { get; set; } Yatay ölçeklendirmeyi alır veya ayarlar.
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız