SetLineWidth

SetLineWidth class

w operatörünü temsil eden sınıf (satır genişliğini ayarlayın).

public class SetLineWidth : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
SetLineWidth(double) Operatörü genişlik değeriyle başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Width { get; set; } Çizginin genişliğini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız