SetRGBColor

SetRGBColor class

rg operatörünü temsil eden sınıf (kontursuz operatörler için RGB rengini ayarlayın).

public class SetRGBColor : SetColorOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SetRGBColor(Color) Operatörü color. ile başlatır
SetRGBColor(double, double, double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override getColor() Operatör tarafından belirtilen rengi döndürür.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız