SetRGBColorStroke

SetRGBColorStroke class

RG operatörünü temsil eden sınıf (vuruş operatörleri için RGB rengini ayarlayın).

public class SetRGBColorStroke : SetColorOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SetRGBColorStroke(Color) Operatörü color. ile başlatır
SetRGBColorStroke(double, double, double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override getColor() Operatör tarafından belirtilen rengi döndürür.
override ToString() Operatörün metin gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız