SetTextRise

SetTextRise class

Ts operatörünü temsil eden sınıf (metin yükselişini ayarlayın).

public class SetTextRise : TextStateOperator

yapıcılar

İsim Tanım
SetTextRise(double) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
TextRise { get; set; } Metnin yükselişini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız