ShFill

ShFill class

sh operatörünü temsil eden sınıf (gölgeleme desenli boya alanı).

public class ShFill : Operator

yapıcılar

İsim Tanım
ShFill(string) Operatörü başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
Name { get; set; } Gölgelendirme adını alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız