ShowText

ShowText class

Tj operatörünü temsil eden sınıf (metni göster).

public class ShowText : TextShowOperator

yapıcılar

İsim Tanım
ShowText() Tj operatörünü başlatır.
ShowText(string) Tj operatörünü başlatır.
ShowText(int, string) Tj opearor’u başlatır.
ShowText(string, Font) Tj opearor’u başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
override Text { get; set; } Operatör metni.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatörün metin kodunu üretir.

Ayrıca bakınız