TextShowOperator

TextShowOperator class

Metin çıkışı yapan tüm operatörler için soyut temel sınıf (Tj, TJ, vb.).

public class TextShowOperator : TextOperator

yapıcılar

İsim Tanım
TextShowOperator() TextShowOperator’ı başlatır.
TextShowOperator(TextProperties) TextProperties’in geçmesine izin veren TextShowOperator’ı başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.
virtual Text { get; set; } Sayfada hangi operatörün çıkacağına dair metni alır.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız