TextStateOperator

TextStateOperator class

Mevcut metin durumunu değiştiren operatörler için soyut temel sınıf (Tc, Tf, TL, vb.).

public class TextStateOperator : TextOperator

yapıcılar

İsim Tanım
TextStateOperator() TextStateOperator. ‘yi başlatır
TextStateOperator(TextProperties) TextProperties’in geçmesine izin veren TextStateoperator’ı başlatır.

Özellikleri

İsim Tanım
Index { get; set; } Sayfa operatörleri listesinde operatör dizini.

yöntemler

İsim Tanım
override Accept(IOperatorSelector) İşleci işlemek için ziyaretçi nesnesini kabul eder.
override ToString() Operatör ve parametrelerinin metnini döndürür.

Ayrıca bakınız