Aspose.Pdf.Optimization

Aspose.Pdf.Optimizasyon belge optimizasyon sürecini yönetmek için sınıflar için bir ad alanıdır.

sınıflar

Sınıf Tanım
ImageCompressionOptions Sınıf, görüntü sıkıştırma için ayarlanmış seçenekleri içerir.
OptimizationOptions Belge optimizasyon algoritmasını tanımlayan sınıf. Bu sınıfın örneği, OptimizeResources() yönteminin parametresi olarak kullanılabilir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ImageCompressionVersion Görüntü sıkıştırma algoritmasının sürümlerini açıklar.
ImageEncoding Görüntü kodlama türleri.