CompressImages

ImageCompressionOptions.CompressImages property

Bu bayrak true olarak ayarlanırsa, belgeler belgede sıkıştırılacaktır. sıkıştırma seviyesi ImageQuality özelliği ile belirtilir.

public bool CompressImages { get; set; }

Ayrıca bakınız