ImageEncoding

ImageEncoding enumeration

Görüntü kodlama türleri.

public enum ImageEncoding

değerler

İsim Değer Tanım
Unchanged 0 Kodlamayı değiştirmeyin.
Jpeg 1 JPEG (DCT) kodlaması.
Flate 2 Düz kodlama.
Jpeg2000 3 JPEG2000 (JPX) kodlaması.

Ayrıca bakınız