All

OptimizationOptions.All method

Optimizasyon stratejisi oluşturur, tüm seçenekler etkinleştirilir. Lütfen, yalnızca belgenin herhangi bir işlevini değiştirmeyen seçeneklerin etkinleştirildiğini unutmayın. Yani, resim sıkıştırma ve yazı tiplerini yerleştirmeyi kaldırma etkinleştirilmeyecektir (ve manuel olarak gömülebilir).

public static OptimizationOptions All()

Geri dönüş değeri

OptimizationOptions nesnesi.

Ayrıca bakınız