LinkDuplcateStreams

OptimizationOptions.LinkDuplcateStreams property

Bu işaret true olarak ayarlanırsa Kaynak akışları analiz edilir. Yinelenen akışlar bulunursa (yani akış içerikleri eşitse), akışlar tek bir nesne olarak depolanır. Bu, bazı durumlarda belge boyutunu küçültmeyi sağlar (örneğin, aynı belge birden çok kez birleştirildiğinde).

public bool LinkDuplcateStreams { get; set; }

Ayrıca bakınız