MaxResoultion

OptimizationOptions.MaxResoultion property

Görüntülerin maksimum çözünürlüğünü belirtir. Görüntü daha yüksek çözünürlüğe sahipse, ölçeklenir

public int MaxResoultion { get; set; }

Ayrıca bakınız