RemovePrivateInfo

OptimizationOptions.RemovePrivateInfo property

Özel bilgileri kaldırın (sayfa parçası bilgisi).

public bool RemovePrivateInfo { get; set; }

Ayrıca bakınız