RemoveUnusedObjects

OptimizationOptions.RemoveUnusedObjects property

Bu işaret true olarak ayarlanırsa, tüm belge nesneleri kontrol edilir ve kullanılmayan nesneler (yani herhangi bir referansı olmayan nesneler) belgeden kaldırılır.

public bool RemoveUnusedObjects { get; set; }

Ayrıca bakınız