RemoveUnusedStreams

OptimizationOptions.RemoveUnusedStreams property

Bu işaret true olarak ayarlanırsa, her kaynak kullanımında kontrol edilir. Kaynak hiç kullanılmazsa, kaynaklar kaldırılır. Bu, örneğin sayfalar belgeden çıkarıldığında belge boyutunu azaltabilir.

public bool RemoveUnusedStreams { get; set; }

Ayrıca bakınız