Aspose.Pdf.PdfAOptionClasses

Aspose.PdfAOptionClasses PDF/A dönüştürme seçenekleri için bir ad alanıdır.

sınıflar

SınıfTanım
FontEmbeddingOptionsPDF/A standardı, tüm yazı tiplerinin belgeye gömülmesini gerektirir. Bu sınıf, bazı yazı tiplerini gömmenin mümkün olmadığı, bu yazı tipinin bulunmamasına neden olan durumlar için bayraklar içerir hedef bilgisayarda.
ToUnicodeProcessingRulesBu sınıf, Adobe Preflight hatasını çözmek için kullanılabilecek kuralları açıklar “Metin Unicode ile eşleştirilemez”.