Aspose.Pdf.PdfAOptionClasses

Aspose.PdfAOptionClasses PDF/A dönüştürme seçenekleri için bir ad alanıdır.

sınıflar

Sınıf Tanım
FontEmbeddingOptions PDF/A standardı, tüm yazı tiplerinin belgeye gömülmesini gerektirir. Bu sınıf, bazı yazı tiplerini gömmenin mümkün olmadığı, bu yazı tipinin bulunmamasına neden olan durumlar için bayraklar içerir hedef bilgisayarda.
ToUnicodeProcessingRules Bu sınıf, Adobe Preflight hatasını çözmek için kullanılabilecek kuralları açıklar “Metin Unicode ile eşleştirilemez”.