FontEmbeddingOptions

FontEmbeddingOptions class

PDF/A standardı, tüm yazı tiplerinin belgeye gömülmesini gerektirir. Bu sınıf, bazı yazı tiplerini gömmenin mümkün olmadığı, bu yazı tipinin bulunmamasına neden olan durumlar için bayraklar içerir hedef bilgisayarda.

public class FontEmbeddingOptions

yapıcılar

İsim Tanım
FontEmbeddingOptions() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
UseDefaultSubstitution { get; set; } Varsayılan yazı tipi değiştirme stratejisini kullanarak gömülü olmayan yazı tipini değiştirmeyi bildirir. Varsayılan olarak false;

Ayrıca bakınız