ToUnicodeProcessingRules

ToUnicodeProcessingRules class

Bu sınıf, Adobe Preflight hatasını çözmek için kullanılabilecek kuralları açıklar “Metin Unicode ile eşleştirilemez”.

public class ToUnicodeProcessingRules

yapıcılar

İsimTanım
ToUnicodeProcessingRules()Yapıcı
ToUnicodeProcessingRules(bool)Yapıcı
ToUnicodeProcessingRules(bool, bool)Yapıcı

Özellikleri

İsimTanım
MapNonLinkedSymbolsOnSpace { get; set; }Bazı yazı tipleri, bazı metin sembolleri için unicode’lar hakkında bilgi sağlamaz. Bu bilgi eksikliği, “Metin Unicode ile eşlenemez” hatasını çağırır. Unicode “boşluk” (kod 32) üzerindeki bağlantılı olmayan sembolleri eşlemek için bu bayrağı kullanın.
RemoveSpacesFromCMapNames { get; set; }Bazı yazı tiplerinin adlarında boşluk bulunan ToUnicode karakter kodu eşlemeleri vardır. Bu boşluklar, unicode metin eşleme ile error öğesini çağırabilir. Bu işaret, ToUnicode karakter kodu haritalarının adlarından boşlukların kaldırılmasını sağlar. Varsayılan olarak false.

Ayrıca bakınız