ToUnicodeProcessingRules

ToUnicodeProcessingRules()

Yapıcı

public ToUnicodeProcessingRules()

Ayrıca bakınız


ToUnicodeProcessingRules(bool)

Yapıcı

public ToUnicodeProcessingRules(bool removeSpaces)
ParametreTipTanım
removeSpacesBooleansetlerRemoveSpacesFromCMapNames bayrak

Ayrıca bakınız


ToUnicodeProcessingRules(bool, bool)

Yapıcı

public ToUnicodeProcessingRules(bool removeSpaces, bool mapNonLinkedUnicodesOnSpace)
ParametreTipTanım
removeSpacesBooleansetlerRemoveSpacesFromCMapNames bayrak
mapNonLinkedUnicodesOnSpaceBooleansetlerMapNonLinkedSymbolsOnSpace bayrak

Ayrıca bakınız