Aspose.Pdf.Sanitization

Aspose.Pdf.Temizlik temizleme işlemleri için bir ad alanıdır.

sınıflar

Sınıf Tanım
SanitizationException Bir temizleme işlemi başarısız olduğunda oluşturulan özel durum.